Vihara Griya Vipasana Avalokitesvara tampak sepi tampa umat sembayang waisak tahun 2020

Vihara Griya Vipasana Avalokitesvara tampak sepi tampa umat sembayang waisak tahun 2020

error: Content is protected !!