Perbandingan antara plenet Bumi dan Kepler 1649-c. (Foto: Istimewa)

Perbandingan antara plenet Bumi dan Kepler 1649-c. (Foto: Istimewa)

error: Content is protected !!