Warga Keningar merti dusun di Dusun Banaran (25/11/2020)–(Foto: istimewa)

Warga Keningar merti dusun di Dusun Banaran (25/11/2020)–(Foto: istimewa)

error: Content is protected !!